שם הנופל 

תאריך הנפילה 

 י"ב א' תשי"ד - 11.08.1954

ז' תשרי תשנ"ב - 14.09.1991