שם הנופל 

תאריך הנפילה

ד' סיון תש"ח - 11.06.1948

 כ' כסלו תש"ט - 22.12.1948

ה' טבת תשמ"ג - 21.12.1982

 כ"א אדר תש"ח 01.04.1948

ל' ניסן תש"מ  15.04.1980

כ' כסלו תש"ט - 22.12.1948

י' תשרי תשל"ד - 06.10.1973

י' בתשרי תשל"ד – 06.10.1973

י"ד אלול תשכ"ז - 19.09.1967

כ"ז חשון תשי"ז - 01.11.1956

י"ג תשרי תשל"ד09.10.1973

כ"ו שבט תש"ל 02.02.1970 -  

י"ג כסלו תשכ"ט 04.12.1968

כ"ו תמוז תש"מ 10.07.1980

י"ב תשרי תשל"ד -  08.10.1973

כ"ב ניסן תש"ח 01.05.1948

צינדר ראובן

ט' באדר ב' תש"ח – 20.03.1948

כ"ו אייר תשכ"ז 05.06.1967

ד' תמוז תש"ח 11.07.1948

ה' סיון תשכ"ז 13.06.1967

כ"ח אייר תשכ"ז 07.06.1967