שם הנופל 

תאריך הנפילה 

י"א תשרי תשל"ד - 07.10.1973

  י"ב כסלו תשכ"ט - 3.12.1968

כ' סיון תשמ"ב - 11.06.1982