שם הנופל

תאריך הנפילה 

  ב' אב תש"ח - 07.08.1948

י' תשרי תשל"ד - 06.10.1973

 כ"א כסלו תש"ט - 23.12.1948

ט"ו אדר תש"ן - 12.03.1990

כ"ו אייר תשכ"ז - 05.06.1967

ח' אדר ב' תש"ח -   19.03.1948

 ו' אייר תש"ח - 15.05.1948

י' תמוז תש"ח - 17.07.1948

ב' סיון תשכ"ז - 10.06.1967