שם הנופל

תאריך הנפילה 

ט' שבט תשס"ג - 12.01.2003

 ו' כסלו תשנ"ד - 20.11.1993

 י"א תשרי תשל"ד - 07.10.1973

 ז' סיון תשמ"ג - 18.05.1983

י"ד סיון תש"מ - 29.05.1980

י"ח אב תשס"ו - 12.08.2006