מטרה 1- פיתוח נופי בסטנדרטים גבוהים כפרויקט דגל (3 שנים).

מטרה 2- לספק לתושבים שירותים רלוונטיים, בזמן מוגדר וידוע ובסטנדרטים מקצועיים העונים על דרישות התושבים
יעד- הגדרת מסגרת אחריות כפוף לגובה התקציב המאושר לכל ישוב.

מטרה 3- להגדיר ולספק סל שירותים רחב, שיענה על הצרכים ההכרחיים המתהווים במציאות הכלכלית והחברתית במועצה 

יעדים:

הגדרת מסגרת התקציב הכוללת חלוקה עבור כל ישובי המועצה

הקמת מערך פיקוח ובקרה על ביצוע המשימות בכל אתר שבמסגרת האחריות- חתימת הסכם פיקוח – עבור כל שטחי הגינון, מתקני המשחקים ותחנות ההסעה ברחבי המועצה.