שם הנופל 

תאריך הנפילה 

ט"ו סיון תשמ"ב - 06.06.1982

כ"ז אייר תשכ"ז - 06.06.1967

כ"ג סיון תשנ"ו - 10.06.1996