להלן סדר יום ליום מנהלי קהילות ויו"ר וועדים מקומיים שיתקיים בתאריך - 26,06,14

במסגרת הטמעת מודל האוטונומיה הניהולית יתקיים במועצה יום התנעת התהליך בו
יוצגו למנהלי קהילה וליו"ר וועדים מקומיים תכניות העבודה ודרכי הפעולה המשותפות. יום זה הינו המשך ליום עיון לוועדים מקומיים שהתקיים בחודש פברואר והינו חלק מההכשרה של בעלי התפקידים בוועד המקומי.

להלן סדר יום :
08:30 - 08:45  התכנסות
08:45 - 09:15  דברי פתיחה (ראש המועצה, דני עטר)
09:15 - 10:00   אוטונומיה ניהולית (ראש מטה המועצה, ארז שטיין)
10:00 - 10:45   האצלת סמכויות (עו"ד אילן מירון)
10:45 - 11:00   הפסקה
11:00 - 12:00  תכנית עבודה - האגף לשירותים חברתיים (מנהלת האגף, רחל ברנע)
12:00 - 13:00   תכנית עבודה - האגף לחינוך בלתי פורמלי (מנהלת האגף, סיון גולדמן)
13:00 - 13:30   סיכום


 

הודעה לוועדי הישובים בנושא מיכלי מחזור זכוכית 

לכבוד הוועדים המקומיים בישובים שלום, הנדון: מיכלי מיחזור זכוכית. שמחים להודיעכם כי הצבנו מיכלי מיחזור לזכוכית אשר משדרגים את פינות המחזור ומוסיפים אפשרות מחזור נוספת. המיכלים הוספו לשירות התושבים והגברת המודעות למחזור ביישובכם. ב ב ר כ ה רמי אלהרר סגן ראש המועצה וראש מנהל השרות לתושב העתקים: דני עטר – יו"ר המועצה רמי אלהרר – סגן ראש המועצה וראש מנמהל השרות לתושב דורית זיס - מנהלת מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה יהודה ביטון – מנהל מחלקת תברואה סיגל בן דוד – דוברת המועצה סיגל גרנט – קשרי חוץ יובל אסייג – פקח המועצה שמוליק זיו – אחראי מיחזור.