מנהלת בית הספר- רים אבו לבן
מספר תלמידים:254
מספר כיתות:10
מס' שכבות: 2  ז' + ח'

אני מאמין בית ספרי: סבלנות וסובלנות כערך ואהבה כדרך

בית הספר מאמין כי קיימת שונות בין בני -האדם, מורים,הורים ותלמידים. שונות זו באה לידי ביטוי בנטיות, בהעדפות,בכישורים, בסגנון הלמידה וההוראה, בקצב, בסגנון חשיבה וביכולת. על בית הספר להכשיר את התלמיד/ה לתפקד בחברה הקיימת, ולצייד אותו בכלים המתאימים ללומד עצמאי. 
תפקיד בית הספר ליצור סביבה חינוכית ולימודית בעלת מגוון גירויים ואוירה תומכת וסבלנית.
על בית-הספר להכשיר את התלמיד/ה לתפקד כאזרח מועיל בחברה  ולתרום למען הקהילה.

 

דברי מנהלת בית הספר רים אבו לבן

"בעשייה נגלית האהבה…" (ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן)

ביה"ס נושא  באחריות להכין כהלכה את תלמידיו למציאות המצטיינת בקצב אדיר של שינויים , הדבר מעמיד בפני ביה"ס אתגרים רבים  כגון שמירת האיזונים המתאימים  בין ערכים , מוסר והומניזם לבין התפתחות מדעית וטכנולוגית , בין המימוש העצמי של הפרט לבין צרכי החברה והמדינה ; בין נאמנות לערכים , לבין פתיחות , פלורליזם וסובלנות לדעות מנוגדות.

לפיכך, אנו נדרשים לפעול להעצמת היחיד תוך העמקת המודעות, המוסר והרגש ולעודד ביטוי אישי לטיפוחו כאדם שלם.

רדיפה אחרי ידע עדכני אין בה כדי להכין את התלמיד להתמודד עם ההתפתחות המהירה של הידע , תפקידו של ביה"ס  בהתפתחות כה מואצת של הידע האנושי  להבטיח יצירתם והפעלתם של כלי חשיבה  שיאפשרו הפיכת מידע לידע תהליכי.

ביה"ס לא יקנה רק ידע אלא הבנה ויצירה לצד הידע  , הדבר יוביל לעולמו המיוחד של כל ילד ולנקודות החיוביות והחזקות שלו.

התהליך החינוכי של התלמיד חייב לשלב בתוכו את כל מרכיבי החינוך שסביב הילד , הדבר מושתת על  אמונה בשלושה עקרונות  :

  • כל  תלמיד יכול : כל  תלמיד יכול להגיע להצלחה במידה ועובדים על נקודת החוזק שלו   תוך מימוש הפוטנציאל הטמון בו. הדבר חשוב לביטחון האישי ולדימוי העצמי
  • לא לבד : כל מרכיבי החינוך שסביב התלמיד  הם בעלי חשיבות רבה , התלמיד אינו נמצא לבד ומנותק מסביבתו הפיזית , החברתית והרגשית לכן על ביה"ס לייחס חשיבות רבה לכל הגורמים הסובבים של הילד , ביה"ס יפעל לגיוס הקהילה למען התלמידים.
  • לא רק קוגניטיבי :   ביה"ס יעסוק בטיפוח כלל התחומים המרכיבים את אישיותו של התלמיד  הרגשיים –חברתיים , המוטוריים-סנסוריים והקוגניטיביים , ביה"ס לא יקנה רק "ידע "  אלא הבנה  ויצירה לצד הידע 

חט