שם הנופל 

תאריך הנפילה 

 כ"ד סיון תש"ח - 01.07.1948