שם הנופל 

תאריך הנופל 

כ"ב תשרי תשל"ד - 18.10.1973

כ"ה סיון תשל"ט - 20.06.1979

  כ"ב תשרי תשל"ד - 18.10.1973