שם הנופל 

תאריך הנפילה 

כ"ג אדר תשל"ה - 06.03.1975

כ"ב סיון תש"ח - 23.06.1948

 ה' תמוז תש"ח - 12.07.1948

ט"ו אדר א' תש"ח - 25.03.1948

ב' סיון תש"ח - 09.06.1948

ח' אדר ב' תש"ח -  19.03.1948

ד' תמוז תשנ"ה - 02.07.1995

 כ"ט אייר תש"ח - 07.06.1948