מטרות ויעדים - מינהל שירותים לתושב

מנהל השרות לתושב יספק לתושבים שירותים רלוונטיים שיענו על הצרכים המתהווים במציאות הכלכלית חברתית במועצה , בזמן מוגדר וידוע ובסטנדרטים מקצועיים העונים על דרישות התושבים.
בנוסף  יפעל מנהל השרות לתושב להעלאת מקורות ההכנסה החיצוניים והפנימיים

יעדים:

ארגון וגיבוש המינהל ליחידה מינהלית אחת- הגדרת המבנה האירגוני והתהליכים האירגוניים.

בניית מערכת יחסי גומלין בין מספר יחידות במינהל- ביצוע פרוייקטים בין מחלקתיים.

הגברת וניצול משאבים במינהל .

מפגשים עם הנהלות הישובים לטיפול שוטף בצרכים.
פעילות מול משרדי ממשלה ואחרים להעלאת השתתפות במקורות המימון בתקציב המועצה .