מועצה אזורית הגלבוע, הפרושה למרגלות רכס הגלבוע, הוקמה בשנת 1949 ומשתרעת על שטח של כ- 250,000 דונם, בהם מתגוררים כ- 32,000 תושבים, ב- 33 יישובים (8 קיבוצים, 14 מושבים, 6 יישובים קהילתיים ו- 5 כפרים ערביים).

תושבי המועצה מתפרנסים בענפי חקלאות רבים ומגוונים, בתעשייה ובתיירות, ובמקצועות החופשיים.

דגש רב מושם במועצה על פיתוח, קידום והעשרת החינוך, באופן המשקף את האמירה הארגונית לפיה "החינוך הוא התשובה לכל השאלות". הדבר מקבל ביטוי בתכניות העבודה, בתקציבים ובזמן. הדבר גם קיבל הכרה מרגשת כאשר החינוך בגלבוע זכה בשנת 2017 ובשנת 2019, באות הנשיא "כתקווה הישראלית", ואילו החינוך הבלתי פורמלי בגלבוע, זוכה בשנת 2017 להוקרה מצד שרת התרבות והספורט, כמוביל מבין הרשויות בהשקעה ברוח הספורטיבית.

דגש נוסף מושם על העמקת מודל של חיים סובלניים של כלל התושבים בגלבוע והעמקת החיים המשותפים (דו קיום) בין כל תושבי המועצה.

מידי שנה נערכה ברחבי המועצה- צעדת הגלבוע (הצעדה הבינלאומית היחידה בארץ), ופסטיבל הכדורים הפורחים הבינלאומי, כאירועי שיא לפעילויות האקסטרים, ותיירות הספורט, המאפיינים את הגלבוע.

בימים אלה ממש נמצאת המועצה בתנופת פיתוח מואצת רחבת היקף, כחלק מהמדיניות לקידום ופיתוח מנופי צמיחה ואיתנות כלכלית. לצד התקציב השוטף, מובילה המועצה רשימת פרויקטים בהיקף חסר תקדים, כקידום אינטנסיבי של 5 אזורי תעשייה חדשים, הרחבת אזור התעשייה הקיים בחבר, תכנית אב לפיתוח התיירות וכדומה. במקביל לכל אלה נמשכת ההרחבה ביישובי המועצה באופן המשקף צמיחה דמוגרפית משמעותית.

הגלבוע הינה הרשות השנייה בארץ, המקדמת את תכנית הפרוגרמות במלואה שמשמעותה הגדלת כל הנחלות החקלאיות (למושבים), ומספרן בקיבוצים- תהליך ייחודי בעל משמעות כלכלית לישובים.

שקיפות ושיתוף הציבור מהווים נר לרגלי הנהלת המועצה. ביחד, נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע ולהוביל לפיתוח האזור, לצמיחה ולהתחדשות, תוך שמירה על הצביון החקלאי-כפרי-קהילתי, על המורשת ונכסי הטבע של האזור.