שם הנופל 

תאריך הנפילה 

ל' בכסלו תשמ"ח - 20.12.1987

 ו' תשרי תשנ"ט - 25.09.1998

 ד' חשון תשכ"ט - 26.10.1968

 ט' אלול תשס"א - 28.08.2001