שם הנופל 

תאריך הנפילה 

כ"ו אייר תשכ"ז - 05.06.1967

י"ד שבט תשל"ד - 06.02.1974

 כ"ז אייר תשכ"ז - 06.06.1967

כ"ד תשרי תשל"ד - 20.10.1973