שם הנופל 

תאריך הנפילה 

 י"א אייר תש"ח -  20.5.1948   

 כ"ז חשון תשי"ז - 01.11.1956

 י"ב תשרי תשל"ד - 08.10.1973

  י' תמוז תש"ח - 17.07.1948

 י"ח כסלו תשכ"ט - 08.12.1968

ט"ו תשרי תשל"ד -  11.10.1973

 כ"ט תשרי תשמ"ו - 14.10.1985

  י' תמוז תש"ח - 17.07.1948

 כ"ז אלול תשט"ו - 14.9.1955

 ב'   שבט תשי"ח 23.1.1958

ג'   אב תשכ"ב 3.8.1962

ג'   תמוז תש"ח   10.7.1948

י"ד   ניסן תש"ח   23.4.1948

ג'   תמוז תש"ח   10.7.1948

ח'   תמוז תש"ח   15.7.1948

כ"ט בטבת תשכ"ח (30.01.1968

ה'   אייר תשמ"ג 18.4.1983

ח'   תמוז תש"ח   15.7.1948

 ג'   תמוז תש"ח   10.7.1948

כ"ג   אייר תשכ"ה 25.5.1965

ט"ו   תשרי תשל"ד 11.10.1973

 א'   סיון תשכ"ז 9.6.1967