שם הנופל 

תאריך הנפילה 

 כ"ד   שבט  תשמ"ג  7.2.1983