מהי אגרת ביוב?

אגרת הביוב הינה התשלום אותו אנו משלמים עבור שירותי ביוב ואחזקת מערכות ציבוריות, לרבות: קווי ביוב, מתקני שאיבה, מתקנים הנדסיים, שוחות ביוב, ומתקני טיהור. 

בשנת 2010 קיבלה ממשלת ישראל החלטה המבטלת את הסבסוד על אגרת הביוב. להחלטה השפעה ישירה על כיסו של כל תושב בישראל,  כאשר היא שברה מוסכמה, שהייתה נהוגה מקום המדינה, לפיה המדינה מסבסדת את מחיר המים והביוב לכלל התושבים. 

מאז ועד ימינו, נקבעים תעריפי המים והביוב בהתאם לעלויות ההפקה והטיהור. רשות המים מנחה כרגולטור את כלל משק המים והביוב במדינה, וקובעת את אופן חישוב העלויות, הכולל מפתח חלוקת העלות לכלל הצרכנים. 

החלטה שקיבלה רשות המים מורה על חיוב אגרת הביוב, רק לפי צריכת המים לבית.

 

אופן חישוב תעריף אגרת הביוב:

ב-1.7.2014 נכנסו לתוקפם כללי המים החדשים של רשות המים- מנגנון חורף/קיץ, המכיר במפתח שונה לעונות השנה. דהיינו-, בחודשי החורף: דצמבר, ינואר, פברואר ומרץ, ישלמו התושבים אגרת ביוב לפי 90% מצריכת המים, זאת מאחר ולא כל צריכת המים זורמת לביוב. מאידך, בחודשי הקיץ ישלמו התושבים לפי ממוצע חורף, תקופה שאין בה השקיית גינות או מילוי בריכות.

איך נקבע התעריף הנוכחי?

לפני פרסום הכללים החדשים ע"י רשות המים, אמת המידה לחיוב אגרת הביוב בגלבוע הייתה מספר הנפשות בבית המגורים. לפי הנחיית רשות המים, בוצע בסוף 2016 חישוב מעודכן, ובמסגרתו חושב התעריף לפי מ"ק צריכת מים לבית.  התעריף המעודכן הינו 5.06 ₪ לכל מ"ק מים.

מה יכול לעשות תושב שמרגיש שהחישוב אינו הוגן לגביו?

החל מינואר 2014, תושב שחושב כי הוא מזרים פחות מ-70% מכמות המים הביתית לביוב, רשאי לפנות למכון התקנים ולבקש שהמכון יערוך בדיקה בביתו, ולפי תוצאות הבדיקה יעודכן החיוב. תושבים המעוניינים בכך יוכלו לקבל פרטים במשרדי "קולחי הגלבוע".