שם הנופל 

תאריך הנפילה 

 כ"ו   כסלו  תשנ"א  13.12.1990

 ט"ז   תשרי  תשל"ד  12.10.1973

י"ח   תשרי  תשס"ב  5.10.2001

כ"ג   אלול  תשמ"ז  17.9.1987