שם הנופל 

תאריך הנפילה 

כ"ב   אדר א'  תש"ל   28.2.1970