פינוי אשפה לפי יישובים מועצה וקבלן כולל כמויות וסוגי פחים-   9/20
ראש השנה וכיפור

שני- 21.9

שני-  21.9

שלישי- עבד

רביעי-עבד

חמישי-עבד

שישי- עבד

בית אלפא+ ת. דלק

רמת צבי

פרזון

בית אלפא+ ת. דלק

 

 פרזון

חפציבה
מנחת כים ניר

ע.ח מאוחד

מיטב

חפציבה
מנחת כים ניר

 ע.ח מאוחד

מיטב

בית השיטה
מצפה יוס

ע.ח. איחוד  

אביטל

בית השיטה מצפה יוס

ע.ח. איחוד

אביטל

לול בית אלפא-
מחצבה בית אלפא

תל יוסף

יעל (כולל מועצה)+ חב"ד

לול בית אלפא-
מחצבה בית אלפא

תל יוסף

יעל (כולל
מועצה)+ חב"ד

כלא שאטה
אל"צ
תכלס, מועצה

 

נורית

 

כלא שאטה
אל"צ
תכלס, מועצה

נורית

 

 

תל יוסף ישנה  מצפה דובי
הר גלבוע
חוות תבלינים

 

 

תל יוסף ישנה  מצפה דובי
הר גלבוע
חוות תבלינים

 

 

 

 

 

ראשון - 20.9

שני - 21.9

שלישי-

רביעי-

חמישי

שישי-

מוקייבלה- שכ' חדשה

גבע +פרקיון

מוקייבלה ללא שכ' חדשה

גבע +פרקיון

גן נר  צפונית וותיקה

מוקייבלה ללא שכ' חדשה

טמרה

גן נר  צפונית וותיקה

 

מוקייבלה- שכ' חדשה

א.ת. גן נר, מג"ב, מד"א, דלק

 

 

א.ת. גן נר, מג"ב, מד"א, דלק

 

טמרה

 

 

 

 

ראשון- 20.9

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

נעורה

 

מולדת

מגן שאול

בית ספר אחווה

מולדת

 

 

 

שני- חצי 21.9

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

מלאה

רם און

גן נר- שכ' סנדלה

מלאה

רם און

גן נר- שכ' סנדלה

גדיש

אדירים

גדעונה +חורשה+ מעיין חרוד

גדיש

אדירים

גדעונה +חורשה+ מעיין חרוד

אומן

 

חבר

כ. יחזקאל

 

אומן

 

חבר

כ. יחזקאל

 

ניר יפה ותחנת דלק

ברק

מעבר ובסיס ג'למה

ניר יפה ותחנת דלק

ברק

מעבר ובסיס ג'למה

יזרעאל

דבורה

 

יזרעאל

דבורה

 

אתר סקי+קימל
עין יזרעאל
תל יזרעאל

כלביה
א.ת גלבוע (א. פלדות, עטרה, פרי ניב

 

אתר סקי+קימל
עין יזרעאל
תל יזרעאל

כלביה

א.ת גלבוע (א. פלדות, עטרה, פרי ניב

 

מגן שאול