שם הנופל 

תאריך הנפילה 

ב'   אב  תש"ח   7.8.1948

 י'   אדר ב'  תש"ח   21.3.1948

  י"א   תמוז  תש"ח   18.7.1948

 י"ד   ניסן  תש"ח   23.4.1948

 ט"ז   אדר ב'  תש"ח   27.3.1948

  י"ג   תשרי  תשל"ד  9.10.1973

יזהר(יבזורי) ישי 

כ"א בתשרי תשל"ד 17.10.1973

 כ"א   תמוז  תש"ח   28.7.1948

  כ"ד   שבט  תשכ"ה  27.1.1965

כ' בתשרי תשל"ד 16.10.1973

י"ט   סיון  תשמ"ב  10.6.1982

 ב' בתמוז תר"ץ 28.06.1930

  י"א בחשון תרצ"ו 07.11.1935

ח' אדר ב'  תש"ח   19.3.1948

  כ"ז בניסן תש"ג 01.05.1943

י'   תשרי  תשל"ד  6.10.1973

ב' בכסלו תשי"ז 06.11.1956

 י'   טבת  תשכ"ט  31.12.1968

י"ג   תשרי  תשל"ד  9.10.1973

כ"ד באייר תש"ו 25.05.1946

כ"ז בניסן תש"ג (01.05.1943)

כ"ז בניסן תש"ג 01.05.1943

 י"ח באדר תש"ד 13.03.1944

ל' בסיון תש"ו 29.06.1946

ג' בסיון תש"ח 10.06.1948

 א' באלול תש"ח 05.09.1948

 ח' באב תשי"ג 20.07.1953

מייקל הורנינג

22.02.1948

מאיר ליבוביץ

סיון 1924

מנחם בוימגרטן

ניסן 1943

שמואל קוריצ'ונר

ניסן 1943