לחלום, להעז, להתנסות ולעשות

"מרכזים קהילתיים גלבוע", שמח להציג את חוברת החוגים והפעילויות לשנת תשפ"ב

מוזמנים לעשות היכרות ראשונית עם התכנית המגוונת והעשירה, המבקשת לאפשר לילדים, בני הנוער, צעירים ומבוגרים בכל יישובי המועצה, מרחבי פעילות בֶּמִגְוָון תחומים.

לחוברת החוגים תשפ"ב | 2022/23<<