הקורונה: תמונת מצב- הערכות בגלבוע- 02 באפריל 2020

הקורונה: תמונת מצב- הערכות בגלבוע- 19 במרץ 2020הקורונה: תמונת מצב- הערכות בגלבוע- 18 במרץ 2020