שם הנופל 

תאריך הנפילה 

 י"ב   תשרי  תשל"ד  8.10.1973

 כ"ג בתשרי תשל"ד (19.10.1973

כ"ג   תשרי  תשל"ד  19.10.1973

 י"א   אדר  תשמ"ז  12.3.1987

 ג'  אלול  תש"ל   4.9.1970

 כ'   תשרי  תשכ"ג  18.10.1962

  ט"ז   תשרי  תשל"ד  12.10.1973

  כ' בתשרי תשל"ד 16.10.1973

 ה'   אב  תשכ"ט  20.7.1969

   י"א   תשרי  תשל"ד  7.10.1973

כ"א   אדר  תשכ"ח  21.3.1968

 ז'   סיון תש"ח   14.6.1948

ח'   אדר ב' תש"ח  11.10.1973

 ט"ו   תשרי תשל"ד 14.12.1949  

כ"ג   כסלו תש"י   19.3.1948

כ"ד   טבת תשנ"א 10.1.1991

ניישטין  אברהם

כ"ב תשרי תשל"ד. חזית מצרית

ד'   תשרי תשכ"ט 26.9.1968

י"ט   תשרי תשל"ד 15.10.1973

ט' בשבט תרצ"ן   02.02.1936 

ה'   אב תשכ"ט 20.7.1969

כ"ה   תמוז תש"ח   1.8.1948

שניאור גדליהו 

 ז'   כסלו תשי"ז 11.11.1956

 י"ג בתשרי תשל"ד (09.10.1973