הגעה בטיחותית לגני הילדים: בעלות של כ-15 מיליון ש', ייסלל בכפר טייבה בגלבוע כביש טבעתי חדש


הרצון להבטיח את שלומם ובטיחותם של ילדי הכפר טייבה, יחד עם הצורך בהסדרת התחבורה בכפר, הוביל את ראש מוא"ז הגלבוע, ועמו כל גורמי המקצוע, לעלות מדרגה בכל הקשור לקידום הפעילויות והקצאת תקציבים הולמים לביצוע. במועצה מדווחים השבוע על שלבים אחרונים באישור התכניות לסלילת כביש 10 בכפר טייבה, במטרה להתחיל בביצוע (עבודות עצמן), במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020. מדובר בפרויקט נרחב שמובילה המועצה, באמצעות משרד התחבורה, ומטרתו להסדיר את הכביש ההיקפי בטייבה ולשפר משמעותית את הסדרי התנועה בכפר.

בפגישה שקיים עובד נור, ראש המועצה, יחד עם בכירי חברת "נתיבי איילון", האמונה על ביצוע העבודות בכפרים הערבים, נקבעו לוחות הזמנים, ונפתרו הסוגיות שהיוו חסמים להתקדמות. הכביש החדש, שעלות סלילתו נאמדת בכ-15 מיליון שקלים, ישלים את המקטע המזרחי, בכביש הטבעתי בטייבה, ויאפשר גישה בטוחה לאשכול הגנים ומגרש הספורט, ובהמשך גם לשכונה החדשה הנבנית בסמוך.

עובד נור, ראש המועצה: "תנופת העשייה בגלבוע היא תולדה של עבודת צוות המשלבת כוחות מקומיים. פעם אחר פעם, אנו מסירים חסמים שעיכבו, לצערי, שנים רבות את הפיתוח הנדרש והתרחבות הישובים. הבשורה על סלילת הכביש 10 בטייבה, מסדירה את התנועה בכפר, ומעבר לכך- מהווה נדבך חשוב בהבטחת שלומם של כל המגיעים לגנים, לביה"ס ולמגרש הספורט, ובדגש על הבטחת שלומם וביטחונם של ילדי הכפר, שיזכו לסביבה תקינה ובטיחותית".

כביש מס' 10 בטייבה ייסלל מהחלק הדרומי של הכפר אל החלק הצפון מזרחי, וכאמור ישלים את המקטע המזרחי בכביש טבעת הכפר. אורך הכביש צפוי להיות כ-900 מ', והוא יהיה ברוחב של 12 מ', כולל מדרכה (משני צדי הכביש), ומפרצי חנייה. עוד תכלול העבודה התקנת תאורה חדשה, תמרור וצביעה. תוואי הכביש יעבור בחלקו מעל לנחל יששכר, דבר המחייב בניה של מעביר מים משמעותי, וכן עבודות ניקוז מקיפות לרבות החלפת קווי ניקוז ישנים וחיבורם למערכות של "קולחי הגלבוע".

כל פרויקט תשתית משמעותי בגלבוע, משקף  שילוב זרועות בין המועצה, ההנהגה המקומית בישוב, וגורם ממסדי כמשרד התחבורה. כך יהווה הכביש החדש, מענה איכותי לצרכי הכפר, ומעבר להבטחת שלומם של הילדים- ישמש הכביש את תושבי שכונת "הפודיים", אשר עד כה נאלצו, לעבור בטבורו של כפר, על מנת להגיע לביתם, וכן, יהווה פתרון עתידי, למשתכני השכונה החדשה שתוקם בסמוך לו.

צילום אוויר כביש פנימי 10 בטייבה