מהבראה להמראה: משרד הפנים מאמץ באופן מלא את תכנית ההתייעלות השאפתנית של מועצה אזורית הגלבוע

כ- 50 מיליון ש' יוזרמו לקופת המועצה בשנתיים הקרובות: קיצור דרמטי של תכנית ההתייעלות שיזמה המועצה ושחרור מוחלט מחובות העבר


במועצה אזורית הגלבוע מדווחים בגאווה על הצלחה ברתימת משרד הפנים, לאמץ באופן מלא את תכנית ההתייעלות וההבראה שהשיתה על עצמה הנהלת המועצה הנוכחית, במטרה מוצהרת להתנהל תחת תקציב בריא ומאוזן, בהתאם להכנסות, וללא חובות עבר. אימוץ התכנית משקף תמיכה משמעותית שתוענק למוא"ז הגלבוע בשנים 2019-2020, של כ-50 מיליון ש', מחציתם (כ-25 מ') יועברו כמענק, ואילו השאר בתנאי הלוואה נוחים. חלק ניכר מהסכום יוזרם עוד בשנת התקציב הנוכחית (2019), וזאת כהכרה מלאה וחיובית בצעדים שנקטה הנהלת המועצה לתקציב מאוזן, וצמצום חובות העבר.

על פי הסיכומים בין עובד נור, ראש המועצה, ובועז יוסף, מנהל מחוז צפון במשרד הפנים, הוחלט כי משרד הפנים מאמץ באופן גורף ובדיעבד את התכנית שאישרה מליאת מוא"ז הגלבוע, שכללה מהלכים פנים ארגוניים משמעותיים, לרבות קיצוץ חד של כ-15 מיליון ש' בתקציב שנת 2019. בשנתיים האחרונות הצליחה המועצה להתנהל תחת תקציב מאוזן, אך נטל חובות העבר הכבדים, שהצטברו ב- 15 שנה האחרונים, הובילו את המועצה לתכנית שתכליתה להשתחרר סופית ממצב המשועבדות למצב גרעוני מתמשך, ולטפח במקום זאת את חוסנה ואת עצמאותה.

"חובות העבר והריביות המצטברות על ההלוואות גם אם מצטמצמים- אינם נמחקים, וממשיכים להוות כאבן ריחיים על המועצה". מסביר עובד נור. "בהתגייסות כל הגורמים, הצלחנו למתן את המצב החמור, ובתהליך כואב גם צמצמנו את החוב, וגם לראשונה, אנו מציגים תקציב מאוזן בו ההוצאות תואמות את ההכנסות. אך התהליך של התיקון והתחדשות מתוכנן היה להימשך עוד 4 שנים, ואילו כעת תכנית ההבראה תאפשר קיצור דרמטי של כל התהליך! כשליח ציבור אני מחויב מוסרית לסגור את חובות העבר ולהבטיח את התכנית הטובה והקצרה ביותר שתבסס את רווחת התושבים, ותייצר אופק בהיר ויציב יותר לכולנו". אומר ראש המועצה.

תחת אמירה ארגונית מתמשכת של שקיפות ומנהל תקין, כינסה השבוע הנהלת המועצה, את כל עובדי המועצה על מנת שישמעו ממקור ראשון את כל ההתפתחויות וההבנות שהושגו אל מול משרד הפנים. בין השאר דיווח ראש המועצה כיצד הקיצור דרמטי בפרק זמן ההתייעלות, יסיר עננה מעל פעילויות רבות אותם מקדמת המועצה. עובד נור: "הסיוע ממשרד הפנים יוביל לכך שכבר בשנת 2121 נעבור לרווח תפעולי. נפסיק להפריש כספים לחובות העבר, וכמתבקש, נפנה את עודפי התקציב לטובת שיפור השירות לתושב. מכוון שמשרד הפנים מאמץ את התכנית שלנו ככתבה- לא יהיה שינוי במדיניותנו למניעת פגיעה בעובדים. צעד זה מטיב עם כולם והוא בגדר מתכון מצוין להבטיח איתנות ותשתית של שגשוג שיאפשרו נסיקה לאופק המגיע לכולנו!". אומר ראש המועצה.

לפי הוראות החוק והנחיות משרד האוצר, תמיכה תקציבית משמעותית של משרד הפנים ברשות מקומית, מחייב מינוי של חשב מלווה. פעילות החשב המלווה בגלבוע תתבטא באימוץ ויישום מלא של תכנית ההתייעלות שנכתבה בגלבוע, וההכרה בה מתחילת 2019 ועד סוף שנת 2020. "לפנינו עשייה רבה בכלל תחומי החיים, ונמשיך לעשותה באחריות, בשקיפות ובדאגה לרווחת הציבור והעצמת הקהילה. ננהל תקציב המאפשר את קידום ופיתוח איכות החיים ומנועי הצמיחה של הגלבוע." אומר עובד נור, ראש המועצה.