תרבות בונה קהילה, תרבות יוצרת שייכות/ קורס רכזי תרבות בגלבוע


במוא"ז הגלבוע ממשיכים לפעול ביצירתיות לחיזוק החוסן הקהילתי של תושבי המועצה, וזאת כשיקוף לרצון לפתח את אותו מרכיב קהילתי בישובים, יחד עם הרצון להרחבת מעגלי השייכות וההשפעה, תוך שיח מקרב בין כל המגזרים בגלבוע. נפתח במועצה קורס רכזי תרבות בישובים, המופק ע"י אגף חברה וקהילה, בתנועת המושבים. בקורס משתתפים 25 רכזי תרבות מכל יישובי הגלבוע, המגיעים ללמידה מגורמי מקצוע, ולא פחות מכך לשיתוף ולמידת עמיתים.

"הקורס נבנה בהתאם לתפיסה לפיה תרבות בקהילה היא אמצעי לחיבור, לגיבוש ולאווירה טובה בקהילה", אומרת גלית בר-גיל, מנהלת מח' התרבות בגלבוע וממובילות הקורס. "תרבות היא מנוע להובלת תהליכים בתוך הקהילה, אך נדבך נוסף שחשוב לנו, ויקודם בקורס, יתמקד בשיתופי פעולה בין מובילי התרבות ביישובים השונים, וזאת על מנת להעמיק את הקשר, לאגם משאבים, ולקדם את תפיסת המקצועיות של מחלקת התרבות ביישובים, דבר שייצר יותר תרבות ליותר תושבים בגלבוע."

במהלך ששת המפגשים הקרובים, יקבלו המשתתפים כלים רבים לניצול המשאבים הקיימים, יחד עם גיוס משאבים חדשים, וכן אלמנטים שנועדו לגיוס מתנדבים ושימורם לאורך זמן כגורמי תרבות פעילים. בגלבוע מכוונים גבוה, והגורמים העומדים מאחורי הקורס מדברים במופגן על יצירת קבוצת מובילי תרבות, רב דורית, דתית-חילונית, שתניע את גלגלי התרבות בגלבוע, ותהווה קבוצת שייכות לאנשי התרבות בגלבוע. דגש מיוחד יינתן למקומה של התרבות ביצירת אותה "אוטונומיה ניהולית בישובים", אותה מוביל ראש המועצה, עובד נור, ביחד עם הנהלת המועצה הנוכחית, כתפיסה ארגונית להצמחת ההנהגות המקומיות.

עובד מברך בכנס רכזי התרבות

"המציאות החברתית קהילתית ביישובי המועצה, לאור הצמיחה הדמוגרפית הינה דינאמית, ובהתאם נדרשת התוויה של מענה מקצועי לפיתוח קהילתי הולם". אומר עובד נור, ראש המועצה. "תרבות בונה קהילה ויוצרת שייכות, ולפעילי התרבות חלק משמעותי בהנהגת הקהילה! יש להם, ובעיקר להן, תרומה אדירה לעיצוב אופייה של הקהילה, וחשוב לנו לצייד אותן בכלים מקצועיים על מנת שימשכו בפעילות המבורכת לחיבורים בין התושבים, ובשמירת המסורת היישובית לצד שילוב הנוער בתכנים. חיזוק ופיתוח התשתית הקהילתית בישובים היא מהות פעילותנו, שחרטנו על דגלנו כמועצה החייה במרחב הכפרי". אומר עובד נור.