גלבוע נקי ובריא יותר: סגירת כל תחנות המעבר, גיוס והקצאת תקציבי תברואה לישובים, הגברת אכיפה, ופיקוח על ביצוע קבלני הפינוי

צילום: אורי וול


מוא"ז הגלבוע נוקטת בסדרת פעולות מידיות לשיפור הניקיון- תכנית ההבראה שהשיתה על עצמה המועצה נושאת בשורות ערכיות חשובות, שאינן נובעות מקשיים כלכלים, אלא מרצון ליצירת רשות מוניציפלית בריאה, בעלת תרבות ארגונית פרודוקטיבית, המונעת את הישנותם של משברים מחזוריים. כנגזרת ישירה לכך, מתגאים במוא"ז הגלבוע על השלמת מהלך ארוך טווח לסגירת כל תחנות המעבר שהפכו למפגע תברואתי ברחבי המועצה. הדבר נעשה לאחר למידת צרכי הציבור, והיכרות השטח, ולאחר זיהוי סכנה ברורה ומוחשית לבריאות התושבים, יחד עם הבנה של ניצול בעלי עסקים מתוך ומחוץ למועצה את כיס תושבי הגלבוע.

"בעוד כל הרשויות באזורנו מיהרו להסדיר את המצב, הפכו השטחים הפתוחים בגלבוע לפח אשפה אחד גדול, בו נזרקת אשפה גושית, ביתית ויבשה, גם ע"י גורמים מחוץ לגלבוע". אומר עובד נור, ראש המועצה. "זה חייב אותנו להחלטה לנצל את ההזדמנות שלפתחנו, ולייצר עבור כולנו עתיד טוב יותר. בשיתוף פעולה עם משרדי החקלאות ואיכות הסביבה, יצאנו למבצע נרחב שסופו הבטחת הגלבוע כמקום בטוח, נקי ובריא יותר. כולנו מחויבים לגלות אחריות, וכמו כל פעולה משמעותית שמובילה המועצה הנוכחית, הסדרת התברואה בישובים, מתקיימת בשיתוף פעולה הדוק עם התושבים והוועדים". אומר ראש המועצה.

בהמשך לכך הקצתה המועצה לישובים תקציבי תברואה ייעודים המוערכים בכ-1.7 מיליון ש', והכשירה פקחי איכות סביבה נוספים מעבר לקיים, שיפעלו להבטחת איכות החיים בגלבוע. לאחר שניקתה את תחנות המעבר, מעמידה המועצה (לטובת כל ישוב), מכולות אשפה ייעודית, מסייעת בהתקשרות עם גורמי פינוי במחיר מופחת, ומעניקה לישובים את הסמכויות הנדרשות על מנת להבטיח כי כל המטמנות ותחנות המעבר, יפעלו בכפוף לחוקי איכות הסביבה ובכך לא יגרמו למטרדי רעש, ריחות, ותחבורה לתושבים. מאידך, הודקו בגלבוע אמצעי האכיפה והמעקב על הפינוי בפועל, באמצעות היחידה לפיקוח סביבתי, הממונה על אכיפתה במועצה, טיפול במפגעים ומניעתם, ואף הפעלת ברירת משפט, במקרים של עבירות סביבתיות.

נוף מרחבי הגלבוע. צילום אורי וול

ברקע הדברים, ומעבר לרצון ליצור מועצה נקיה ובריאה יותר, עומד גם זיכרון התמודדות עם גילויי התפרצות זני חיות בר בגלבוע בשנים האחרונות, שנבעה בין השאר מתחנות מעבר לא מפוקחות. התפרצות הזנים, כמו התנים וחזירי הבר, היו מבין הסיבות להתפשטותה של מחלת הכלבת שהכתה בעוצמה לפני כשנתיים בכל אזור העמקים הצפונים. "אנו חיים באזור חקלאי מובהק, ולא חדש לנו עצם סכנת הכלבת, ומנגד היכולות להתחסן, ובעיקר היכולת להימנע מהפצה ע"י חיסול כל תחנות המעבר הפועלות במרחב". לדברי עובד נור. "הבטחת הניקיון בגלבוע מהווה חלק חשוב בהתמודדותנו מול מפגע המזמן הפצת מגפות המועברות ע"י חיות בר, כמו התנים כפי שחווינו בשנתיים האחרונות." אומר ראש המועצה.