בגלבוע מתנגדים, באופן גורף ונחרץ, להקמת תחנת כוח מבוססת גז בסמוך לאזור התעשייה בתענך! עוצרים את המחטף!

עוצרים את המחטף! צילום: אורי וול


תושבים יקרים,

מועצה אזורית הגלבוע מובילה בכל העוז מאבק כנגד התכנון המקודם לתחנת כוח מבוססת גז מזהם, באזור התעשיה "מבואות הגלבוע" (חבר). הבענו התנגדות נחרצת שהתקבלה בוועדות התכנון המקומיות והמחוזיות, כאשר בכל אותם דיונים הושמעה גם ההתנגדות הנחרצת לא פחות, של כל ישובי הגלבוע, ואף למעלה מ-1500 תושבים שחתמו על התנגדות אישית למהלך. 

על אף קבלת התנגדותנו והצבת שורה של סייגים ודרישות לבדיקות כתנאי לקידום התכנית- מסתבר שגופי התכנון מקדמים את הקמת תחנת הכוח ע"י אישור בועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע). לצערי, חוקי התכנון במדינה מאפשרים למועצה הארצית לעקוף את ועדות התכנון המחוזיות.

רבותי, זו ההזדמנות שלנו, של כולנו, להציב חזית אחידה ואיתנה ולומר לא רבתי לקידום התחנה שבבחינת מסמך המדיניות, נמצא כי היא מסכנת איכות חיינו.

אזכיר כי התנגדותנו היא כנגד התכנית להקמת תחנת כוח גז גדולה, בחלק הצפוני של אזור התעשייה (סמוך לעפולה), בהספק הנע בין 900 עד 1200 מגה-ואט, בגובה של 70 מ', ועל שטח של כ-540 דונם בשלב הראשון בלבד, עם פוטנציאל התרחבות ניכר, כפי שאנו רואים שמתממש באלון תבור.

 אנחנו לא לבד- רתמנו את כל הרשויות השכנות (לרבות העיר עפולה), לאחר שהזדעזעו לגלות כי המדינה מקדמת את הקמתן של 5 תחנות כוח באזור העמקים בלבד! כולל אחת שמוקמת כבר בימים אלה בג'נין סמוך ליישוב מוקביילה. בהתנגדות מפורטת אנו מציגים את הריכוז הבלתי סביר של תחנות כוח גדולות במרחב כה מצומצם, באופן היוצר השפעה מצטברת ומשמעותיות על בריאות הציבור והחקלאות, ועל משאבי הגלבוע כולל פגיעה נופית, תדמיתית וכלכלית. בנוסף, אנו מצביעים על העדר בחינה אמיתית של מאזן ייצור האנרגיה באזור, תוך התעלמות מפועלנו לייצר חשמל בכמות מספקת באמצעות אנרגיות מתחדשות. 

על סמך ההסתייגויות שהעלנו בדיונים, ולאור הרוח הגבית הרחבה שאנו מקבלים מציבור הגלבוע- אנו מביעים התנגדות נחרצת, קטגורית ומהדהדת למהלך!

אנו קוראים לכל תושבינו לבוא ולהתייצב אתנו בחזית מאבקנו הצודק, שנוביל בדיון בולנת"ע. 

ביום שלישי הקרוב (11.02) בשעה 07:20 נעלה לירושלים, לדיון המכריע בהשגות שהוגשו לתמ"א תחנת כוח מבואות גלבוע. 

המועצה תעמיד הסעות שיצאו מרחבת המועצה (כאמור ב-11.02 בשעה 07:20), בהמשך ההסעות הן בחינם ויש חשיבות רבה לייצוג כל  ישובי הגלבוע בהתנגדות. אנו מחייבים ברישום מוקדם אצל אלית חביב (קיבוץ יזרעאל), בטלפון: 052-4696802.

תושבים יקרים הוכחנו שביכולתנו לשנות גם במקומות שנדמה היה שזה אבוד, רק בזכות אמירה ציבורית מהדהדת. בואו נעשה זאת שוב!

שלכם,

עובד נור,
ראש המועצה

נוף הגלבוע