מובילים ביוזמה ולקיחת אחריות!

מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, בביקור בגלבוע


מדיניות מוא"ז הגלבוע לעת חירום, מיועדת להבטחת הרצף התפקודי והעצמאי של היישובים. תחת הנחת עבודה זו, ורצון מתמיד לבצר את חוסנה של הקהילה, אירחו בגלבוע את מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי, שהגיע לביקור עבודה, ביחד עם אל"מ רלי מרגלית, מפקד מחוז חיפה, אליו משתייכת המועצה.

ביקור האלוף בגלבוע נועדה להצגת העשייה בגלבוע, והיערכות המועצה לעת חירום. מיקום המפגש עורר התרגשות בקרב כל הנוכחים, כאשר קב"ט המועצה (גיא איצקוביץ'), בחר לארח את המשלחת בכתף שאול, וזאת על מנת להמחיש לנוכחים את שטחה הנרחב של המועצה, והשוני בין האזורים בה. אך, עיקר ההתפעלות מקרב הנוכחים, נבעה מהגישה הניהולית, ותפיסת ההפעלה במוא"ז הגלבוע לעת חירום. האלוף ידעי והמשלחת עמו, הביעו את מלוא הערכתם למדיניות לקיחת אחריות והיוזמה, הימנעות מהתקרבנות, וחתירה מתמדת להעלאת מוכנות החירום ביישובי הגלבוע. "זו בדיוק הגישה שאנו מחפשים לפגוש ברשויות. רק ככה ניתן להיערך נכונה לאירועי חירום, ולשפר שירותים בעת שגרה". אמרו בכירים מפיקוד העורף.

בנוסף לקידום צוותי החירום בישובים, שמח האלוף תמיר ידעי, למצוא בגלבוע אוזן קשבת ונכונות להירתם, למיזם שפקע"ר מקדם, להקמת צוות סער מועצתי, אשר בהגדרת תפקידו יפעל בכל שטח המועצה, ויגיב ראשון בחירום, ויעניק בכך מענה איכותי לישובים. אותו צוות רשותי גם יזכה להכשרות וציוד ייעודי לטובת פעילות מיטבית של המתנדבים. לדבריו של מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידעי "אנחנו מברכים על המכונות לחירום של המועצה ועל הנכונות שלה לקידום הכשרת כוחות מתוכה למענה מהיר ומיטבי. נמשיך לפעול בשיתוף פעולה מתמיד."

הביקור גם עסק בהגדרת ישובים חדשים מהגלבוע, כיישובי "סמוכי גדר". האלוף והמשלחת מפיקוד העורף, הביעו נכונות לבחון את האפשרות לכלול את יישובי גוש אומן, וכן את הישובים נורית וברק, תחת ההגדרה של "סמוכי גדר", ובכך לזכותם במרכיבי ביטחון נוספים, כמו רבש"צ, רכב ביטחון, תחזוקת הגדרות ועוד. יחד עם האלוף ידעי, נכחו בביקור, מפקד הנפה, אל"מ ניסים תורג'מן (מכפר יחזקאל), ונציגי משרד הפנים.

אלוף פיקוד העורף בביקור בגלבוע

"בכל הקשור לאירועי חירום, ההנחה שלנו היא שהתנהלות גופי המדינה תהיה מסורבלת וייקח זמן להתארגנות". אומר עובד נור, ראש המועצה. "מכאן שאנו בוחרים בגישה האחראית, של התארגנות מיטבית מקדימה. ליזום כמה שיותר בעת שגרה. כך, בעת חירום, תתפקד המועצה כגורם המגיב מהר, ונותן את הטון לטובת התושבים. אני שבע רצון מכך שאלוף פיקוד העורף, התרשם מהעשייה שלנו, המשקפת מצוין את ערכי הערבות ההדדית ועזרה לזולת, הניצבים בבסיס ההתנהלות הארגונית של המועצה". אומר נור.