בגלבוע מאוחדים כנגד הכוונה להקים תחנת כח מזהמת בחבר: סימנו מטרה, תקעו חץ ועכשיו מסמנים עיגולים


המאבק כנגד הקמת תחנת כוח מבוססת גז מזהם, באזור התעשייה "מבואות גלבוע", הגיע השבוע לדיון במנהל התכנון (י-ם), וזאת לצורך השמעת ההסתייגות של כל המתנגדים, כאשר היזם מנסה לגונן על קידום התכנית. "המועצה מובילה בכל העוז מאבק סביבתי על איכות ובטיחות חיינו". אומר עובד נור, ראש המועצה. "הבענו התנגדות נחרצת שהתקבלה בוועדות התכנון המקומית והמחוזית, כאשר בכל אותם דיונים הושמעה גם ההתנגדות הקטגורית של כל יישובי ותושבי הגלבוע". אומר ראש המועצה.

עיקרי ההסתייגויות שהושמעו בדיון עסקו בחוסר ההיגיון (מכל בחינה), בהקמתן של 4 תחנות כוח באזור העמקים בלבד, בנוסף לאחת שמוקמת בימים אלה ברש"פ סמוך ליישוב מוקביילה. מדובר על הכפלת היצור בתחנת אלון תבור, יחד עם כוונה להקים תחנה בחבר, בשלוחת צבאים, ובשגיא 2000, המצטרפות לתחנת ג'נין שמוקמת. בהתנגדות המפורטת הציג ראש המועצה את הריכוז הרב של התחנות המתוכננות במרחב כה מצומצם, ואת מידת ההשפעה הניכרת הצפויה על בריאות הציבור והחקלאות, הפגיעה הנופית, ואף התדמיתית במרחב הכפרי. "נשגב מבינתנו כיצד המדינה בחרה מבין מאה אתרים, 4 אתרים במרחב העמקים, המצטרפים לתחנה המוקמת סמוך למוקייבלה". אומר עובד נור. "מדובר בטירוף שלא נוכל לסבול אותו ונעשה ככול יכולתנו למנוע זאת".

הסתייגות מהותית נוספת מטעם הגלבוע עסקה בהתעלמות המקוממת ממתן הזדמנות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות, וזאת על אף עבודת מטה יסודית שנעשתה בגלבוע ליצור חשמל תוך שימוש באנרגיה מתכלה ולא מזהמת. "המועצה לקחה על עצמה להגיד- כן גורף בכל הקשור להפקת אנרגיה חלופית שאינה מבוססת על אנרגיה פוסילית". אומר עובד נור. "כבר היום אנו מובילים בתחום ומקדמים בברכה כל מיזם פורץ דרך. בהינתן שתוך 3 שנים, כל המרחב שבין עמק המעיינות לעמק יזרעאל, ייצר חשמל מאנרגיה חלופית, ובהספק של התחנה המוצעת, הרי שלהבנתנו לא נעשתה כלל בחינה איכותית למאזן ייצור האנרגיה במרחב". אומר ראש המועצה.

יחד עם הגורמים המקצועיים בגלבוע, הצטרפו לדיון מספר תושבים מופלאים שביקשו בדבריהם לחזק את דברי ראש המועצה. איתמר משאש, בן ה-12 ממושב ברק, היה ראשון הדוברים מטעם הגלבוע וכדור העתיד, ביקש להתריע מפני הבאות: "התחנה הזו תזהם את האוויר שאני ואחי נושמים, ואת הגידולים החקלאים שהמשפחות שלנו מגדלות". אמר משאש. "אני אסיר תודה לסביי ולהוריי שבחרו לגדל אותי במחרב הכפרי, אך תחנת הכוח שאתם דנים עליה תהרוס את הבית שלי, תפגע באיכות החיים שלי וביכולתה של משפחתי להתפרנס מחקלאות. אני פונה אליכם בבקשה לחשוב על העתיד שלי ושל חברי בחבל התענך!" סיים משאש את דבריו, שהותירו רושם עז ועוררו התרגשות בקרב הנוכחים.

להקמת תחנת הכוח מתנגדים רבים, ויחד עם הגלבוע, הביעו את הסתייגותם גם עיריית עפולה ורמ"י, אשר צירפו להתנגדויות, את אי סבירות הקמת רובע מגורים חדש ("רובע גלבוע" בעפולה), במרחק כה קצר מתחנת כוח. ועדת התכנון המחוזית, והשלטון המקומי דרשו לבצע תכנית-אב מקיפה הכוללת את כל ההיבטים של פיתוח מיזמי אנרגיה ותשתיות במרחב, בטרם התקדמות. גם רת"א (רשות התעופה האזרחית), השמיעה התנגדות מעניינת הדורשת התייחסות עניינית של היזם בטרם יוכל להתקדם.

איתמר משש

בנוסף להסתייגויות, התייחסו מרבית המתנגדים גם למצב המוזר, בו התנהל הדיון השבוע, מבלי שהמשרד לאיכות הסביבה, השלים בדיקה מצרפית כוללת של מיזמי האנרגיה והתשתיות במרחב, וזאת למרות שחויב לעשות כך ע"י ועדת התכנון המחוזית. "משרד ממשלתי נדרש להכין לדיון דוח שיכלול את כל הפליטות המזהמות שצפויות להיות באזורנו". מעדכן עובד נור. "בדיון הסתבר שהדוח לא הושלם, וכלל לא לקחו בחשבון פליטות משמעותיו כמו אלו מאזור התעשייה "שגיא 2000" או את שדה התעופה המתוכנן בעמק. לכן, עזות המצח לנסות לקדם כעת את התכנית, היא בבחינת סימון המטרה, תקיעת החץ, ועכשיו רק מסמנים את העיגולים מסביב! מרחב הגלבוע הוא אחת הריאות הירוקות האחרונות במדינת ישראל, והנהגת המועצה הנוכחית ותושביה יעשו ככל שעל ידם למנוע מפגעי בריאות וזיהום". קובע ראש המועצה.