שיר בתחנה, וההתרגשות בשיאה

שיאו של פרויקט המטפח את הקשר לשפה ומקנה ערכים חברתיים


תלמידי "נר-הגלבוע" קיימו השבוע את שיאו של פרויקט "שיר בתחנה", במהלכו קישטו את תחנות ההסעה בשירים אותם כתבו. פעילות זו מבקשת לעודד ולטפח את הקשר לשפה העברית, אך לא פחות מכך, להקנות ערכים חברתיים כגון עבודת צוות, שיתוף פעולה ומעורבות בקהילה.

"יוזמה מבורכת של ביה"ס שיש בה אמצעי ממשי להגברת האהבה לשפה העברית". אומר עובד נור, ראש המועצה. "אנו מאמינים בשיתופי פעולה בין כל המחלקות והגורמים במועצה, ומנגד פועלים כל העת במטרה להעצים את ערכי המעורבות, והשייכות לגלבוע. יוזמה זו ללא ספק מסייעת בכך ומחזקת אותו לעוד פעילויות והשקעה בחינוך ערכי ויצרתי." אומר עובד נור.

לצורך המבצע נרתמה מחלקת התחבורה של המועצה (בניהולו של טל שמיר), ותלמידי נר-הגלבוע, יצאו למסע רכוב במהלכו הותקנו השירים בתחנות ההסעה שבישובים: גן-נר, מגן-שאול, נורית ופרזון. במינהל החינוך בגלבוע, יודעים לספר כי נושא הכתיבה מהווה כנושא מוביל בסדר היום הבית ספרי בנר-הגלבוע. אביבית כהן, המנהלת מעדכנת כי "הילדים כותבים בכל הזדמנות! הפעילות השבוע נועדה לתת להם במה מכובדת ליצירות. במהלך הפעילות ירדה בכל תחנה, קבוצת תלמידים, ותלתה את השיר אותו כתבה, ואף התעכבה לשמוע רשמים נהדרים מהתושבים." מעדכנת מנהלת בית הספר.