מוקד תמיכה מועצתי


קהילת הגלבוע-

זוהי תקופה מורכבת שאף מזמנת חוסר ודאות. למרות מצב החירום ידוע שאנשים מגייסים משאבים פנימיים בהתמודדותם. על מנת לאפשר המשך התנהלות מיטבית, כולנו נערכים ומתגייסים לאפשר מענה לצרכים העולים.

אנו גאים לעדכן כי המועצה תפעיל מוקד לתמיכה וסיוע רגשי שיפעל 24/7, בסיוע השירות הפסיכולוגי "תחנת העמקים". המספר למענה הוא 04-6533239.

אנשי המקצוע אשר יענו למתקשרים הינם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. ניתן לפנות אליהם במקרים שנדרש מענה למצבי לחץ וחרדה או כל קושי רגשי אחר.

מוקדים נוספים ארציים לעזרה נפשית: ער"ן 1201, או הקו חם של משרד החינוך 1800250025 

זו העת להתלכד ולהפגין חוסן קהילתי, לסייע לאלה מביננו המתקשים בכך ולהושיט יד לחברות וחברים במצוקה.

בריאות לכולם