הנחיה גורפת לחבוש מסכת פה-אף


שימו לב להנחיה הגורפת לפיה יש לחבוש מסכת פה-אף בכל עת במרחב הציבורי, להקטנת סיכון ההדבקה, ולמניעת חשיפה למכרים.הנחיה גורפת לחבוש מסכת פה-אף