ביוזמת המועצה, החלה בניית הכיכר בכניסה לאשכול יישובי גוש אומן


בתום פעילויות מקיפה ונמרצת של הנהגת מוא"ז הגלבוע, החלה השבוע עבודות גידור ותפיסת קרקע לצורך הסדרת כיכר תנועה על כביש 675, בכניסה לגוש הישובים באומן (מוכר כצומת ניר-יפה). מדובר בפתרון בטיחותי מהותי כנגד מפגעיו של הצומת, וכמענה הולם, התומך בצמיחה הדמוגרפית המשמעותית באזור, ובקליטת המשפחות החדשות.

לצורך תכנון וביצוע הפרויקט גויסו 8 מיליון ש', והוא מגיע בעקבות קשר עבודה רציף והדוק מצד המועצה, אל מול גורמי התחבורה בארץ, למציאת פתרונות לבעיות תשתיות תחבורתיות בגלבוע. הפרויקט יכלול גם התקנת תאורה חדשה ותמרור, וע"פ קצב העבודות צפוי להסתיים בחודש אוקטובר הקרוב.

"זהו פרויקט שאנו מאוד גאים בו!" אומר עובד נור, ראש המועצה, שהגיע השבוע למקום. "קדם לו תכנון יסודי ורצון משותף להסדיר את הצומת לנוחות ולבטיחות התושבים. הסדרת הכיכר תשרת היטב את יישובי האזור הנמצאים בעיצומה של תנופת צמיחה דמוגרפית. צריך לשבח על האוזן הקשובה למצוקת התושבים, והנכונות לפעול שמצאנו בקרב בכירים בחברת נתיבי ישראל. בהמשך ובשיתוף פעולה של כל המשרדים, נפעל להרחבת כביש 675, בניית מחלפים והתקנת אמצעי בטיחות, והכול למען תנועה בטוחה לכולם".

כאמור, בניית הכיכר החדשה מהווה מענה להתפתחות הדמוגרפית המואצת באזור, ותקל בכך על קליטתם של המשתכנים החדשים באשכול הישובים. "גוש אומן" כולל את הישובים- ניר-יפה, גדיש, מלאה, והישוב אומן אשר באופן נקודתי, צמח בצורה משמעותית בשנים האחרונות. תנופת הפיתוח בישובים הללו הביאו לכך שכיום ישנם כ-700 יח' דיור מאוכלסות ביישובי הגוש, כשחלק ניכר מהם נבנו ב- 5 שנים האחרונות. תנופת הפיתוח לא נעצרת, ולפי תכניות הבינוי עד שנת 2029, יכלול גוש יישובי אומן כ-1000 יחידות דיור.צומת אומן

בגלבוע מתייחסים בגאווה רבה לפיתוח וביסוס ההרחבות הישובים, כשמדובר על כמות ואיכות של משתכנים חדשים, המהווים נדבך חשוב בהגשמת חזון המועצה לפיתוח הקהילות. "כבר היום, החיים בגלבוע משקפים איכות חיים, קהילה מדהימה, טבע ושלווה". אומר עובד נור. "ההרחבות משקפות תהליכים חברתיים משמעותיים במועצה, במהלכם זוכה הגלבוע לזריקת מרץ אדירה הנותנת את אותותיה במערכות החינוך ובחיי התרבות, ובלכידות הקהילתית". אומר ראש המועצה.