המרכז התעסוקתי המוגן ביעל, מצוי בעיצומן של עבודות שיפוץ ושדרוג

פיתוח ובניה בגלבוע כאמירה ערכית מובילה


החזרה לתנופת הפיתוח בגלבוע, משקפת גם אמירה ערכית חשובה ביותר, כאשר ביוזמת המועצה החלו העבודות האינטנסיביות לשיפוץ ושדרוג המרכז התעסוקתי המוגן ביעל. העבודות במקום נעשות באמצעות החברה הכלכלית (בניהולו של שניר פרידמן), והן המשך ישיר למדיניות שמוביל ראש המועצה, לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות באמצעות שילובם וקידומם בתעסוקה.

עלות הפרויקט נאמדת בכ-1.5 מ' ש', והוא מגיע בעקבות קשר עבודה רציף והדוק מצד המועצה, אל מול הגורמים בביטוח לאומי, במטרה לשפר משמעותית את תנאי המקום, להנגישו בצורה אופטימאלית, וכן לתמוך באמצעות אותה תשתית פיזית מתקדמת, בהרחבת המעגלים של אנשים עם מוגבלות, המשתלבים בתעסוקה איכותית.

"המרכז ביעל הוא אחד האמצעים בהם אנו מסייעים לבעלי הצרכים המיוחדים, לחיות ולהשתלב בהצלחה בקהילה". אומר עובד נור, ראש המעוצה. "אנו דוגלים בתפיסה לפיה כפרטים וכקהילה לא נוכל לקדם ולהתקדם, אם לא נצליח להבטיח את עתידם של ילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים. מכאן שהעבודות במקום הן יישום מדיניות: אנו נעניק את התנאים המקסימליים על מנת שאותם בעלי צרכים מיוחדים, יקיימו אורח חיים ברמה הגבוהה ביותר. ההצלחה היא אותה גבורה עילאית המתבטאת בנחישות, עבודה קשה, והרבה הרבה אופי שמפגינים באי המקום". אומר ראש המועצה.

השבוע הגיע למקום ראש המועצה, ביחד עם מנכ"לית המועצה, ענת מור, ומנהלת השירותים החברתיים, סמדר אורג, על מנת לעמוד מקרוב אחר קצב ההתקדמות העבודות. המרכז (מפעל) מוגן מופעל ע"י הקרן למפעלי שיקום ומוא"ז הגלבוע, ובסיום העבודות במקום ישובו אליו כ- 25 משתקמים לפעילויות. אותם בעלי מוגבלויות מועסקים 5 ימים בשבוע בתעסוקה המותאמת ליכולותיהם מבחינת אופי התעסוקה, קצב ושעות העבודה. מעבר לכדאיות הכלכלית, המרכז התעסוקתי ביעל גם מקיים פעילות חברתית המשולבת במהלך השנה הן למטרת בילוי ופנאי, והן לשם חיזוק היכולות הבינאישיות והמיומנויות החברתיות והקהילתיות של המשתקמים. כגון, לימוד נושאי אקטואליה, טיולים ופעילות בקבוצות. המרכז יודע להעניק מענה מותאם למארג האוכלוסיות המגוונות המתקיים במוא"ז הגלבוע.

סיור במרכז השיקום ביעל

סמדר אורג, מנהלת השירותים החברתיים: "בשנים האחרונות הושם דגש רב במטרה למצוא מענה משמעותי לשילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה. המרכז התעסוקתי ביעל, מאפשר לנו ליישם מדיניות של הסתכלות על המשתתפים דרך תפיסת המסוגלות התעסוקתית שלהם, ולא דרך המגבלה הרפואית. העבודות כעת במקום, ייצרו לנו אופציה להגדיל את כמות המשתתפים, באותו תהליך שיקומי נפלא של פיתוח מיומנות תעסוקתית, אימון והכנה לשוק הפתוח". אומרת אורג.מעיינים בתכניות