לראשונה מאז הקמת המועצה, מאשרת מליאת מוא"ז הגלבוע את תקציב הפעולה של ועדי הכפרים


לראשונה מאז הוקמה המועצה (בשנת 1949), אישרה השבוע מליאת מוא"ז הגלבוע את תקציבי הפעילות של הוועדים בישובים מוקייבלה וטייבה, כצעד המחזק את ההנהגה המקומית, ומאפשר לה לנהל את היישוב ע"פ הגדרות החוק, עם גמישות גדולה יותר ועם יכולת להשקיע בתחומים שחשובים לתושבים ולהנהגה.

אישור התקציבים ביישובים הערבים בגלבוע, מגיע בעקבות קורס ייעודי שיזמה הנהלת המועצה, וביחד עם משרד הפנים, פעלה להכשיר את הוועדים, ולהכיר את הנושאים שבתחום אחריותם, ולהעניק בכך כלים ותקציבים למלא את תפקידם במקצועיות ובאחריות, על מנת שימלאו זאת באופן מיטבי לטובת התושבים.

"העשייה בגלבוע מבוססת על שיתופי פעולה תוך שילוב הכוחות המקומיים, ורתימת הידע המעשי וסל הכלים המצוי בשלטון הדו-רובדי". אומר עובד נור, ראש המועצה. "תקציבים אלה, בראש ובראשונה, מתועלים ביישובים לטובת הסדרת פעילות הוועד, כמתחייב מהגדרת המדינה את התנהלות הישוב במרחב הכפרי. בנוסף, משמשים תקציבים אלה לפעילויות נוספות ולצרכים הקיימים בכל יישוב." אומר נור.

לצורך אישור תקציב הישוב, עמדו הוועדים של הישובים מוקייבלה וטייבה, באותן דרישות המופנות לכל הישובים במועצה, ואף פתחו לראשונה חשבון בנק של הוועד, והגישו כמקובל דוח תקציב, על סך 70 אלף ש' לכל יישוב, אשר מבוסס בעיקר על משאבים שהקדישה המועצה ליישוב, לפעילויות תברואה ואיכות סביבה בתוך הישוב.

בגלבוע מתייחסים לצעד זה, כתהליך היסטורי שטרם קרה בכפרים הערבים, ויוביל ליצירת שדרה ניהולית והנהגה מקומית חזקה גם בכפרי הגלבוע. הרציונל העומד מאחורי המהלך מצביע על הנהגה יישובית חזקה ויציבה במרחב הכפרי, שתדע להעמיד תכנית עבודה מקושרת תקציב, המבוססת ע"פ דין על גביית מיסי יישוב, תוך בקרה לעמידה ביעדים, כפי שמורה החוק, וכפי שקורה במרבית יישוב המועצה. מגמה זו שאמורה להתרחב בהמשך, תוביל בהכרח להצבת התושב במרכז העשייה.