מוא"ז הגלבוע בפניה חריגה לשרי הפנים והאוצר- אשרו הפחתת תעריפי הארנונה לשנת 2021


בגלבוע מבקשים משרי האוצר והפנים, לא להתעלם מהפגיעה הנלוות לחיי התושבים בעת הזו, בעקבות מגפת הקורונה. במליאת המועצה שהתקיימה השבוע, הוצגה ואושרה, דרישת משרד הפנים לעדכון צו המסים 2021, יחד עם בקשה חריגה משרי האוצר והפנים לאשר הפחתה בתעריפי הארנונה.

הנושא הגיע לדיון במליאה, בעקבות פרסום שיעור עליית הארנונה לשנת 2021, אשר תגדל בשיעור של 1.1%, לעומת שנת 2020. ראש המועצה, עובד נור, הציג את הנושא הכולל חוות דעת משפטית מחייבת, לפיה המועצה אינה רשאית להחליט על אי העלאת הארנונה, במתווה הקבוע בחוק (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), המוכר יותר בכינוי "שיעור העלאה אוטומטי". מנגד, פעלה המועצה, ותמשיך לפעול, באופן המסייע לתושבים ולעסקים להתאושש מהמשבר הכלכלי, ולפיכך, היא מבקשת להותיר את צו הארנונה באותם התעריפים שהיו נהוגים בשנת 2020.

עובד נור, ראש המועצה: "עד כמה שמצבה הפיננסי של המועצה קשה, ובוודאי כל הכנסה נוספת עשויה להיטיב את מצבה – חייבים נבחרי הציבור לשקול ולאזן בין הדברים, ולהכריע לטובת משקי הבית הפרטיים, כדי שיוכלו לשרוד, פשוטו כמשמעו. מכיוון שעפ"י הייעוץ המשפטי, אין אנו רשאים להתעלם מהעלאה האוטומטית, אנו פונים אל השרים להפחית את תעריפי הארנונה באותם אחוזים, כך שלמעשה ההעלאה תתבטל, ונוכל להקל, ולו במעט, במצב הקשה של תושבי המועצה". לדברי ראש המועצה.

שיעור העלאה האוטומטי נעשה ע"פ חוק, ומתפרסם (ע"י משרד הפנים) כשקלול עליית מדד המחירים לצרכן ומדד השכר הציבורי במשק. בפנייתו מתאר ראש המועצה, כיצד עלה אחוז מבקשי העבודה, בחודשים האחרונים בעשרות אחוזים, וחלק אחר מהתושבים אשר נותרו בתפקידם ולא פוטרו, שכרם הופחת בצורה משמעותית. לפיכך, וכחלק מהירתמות לרווחת התושבים, פועלים בגלבוע להקל על הנטל הכלכלי ולצמצם את הפגיעה המורלית.

הפניה השבוע לשרים מגיעה בהמשך להחלטת מליאה מחודש אפריל האחרון, בדבר מתן הנחה של 25% בארנונה לעסקים לשנת המס 2020, כתמיכה וסיוע לעסקים ולמפעלים בגלבוע.