הנחיות הבידוד המונעות את התפשטות הנגיף


תושבים יקרים,

הנגיף עודנו כאן והשפעתו ההרסנית עדיין מאיימת על כל אחת ואחד מאתנו

בעקבות הדיווחים על מספר הנדרשים לבידוד ביתי, חלקם ילדים, אנו מחדדים את ההנחיות הנוגעות לכללי הבידוד.

עד עכשיו הצלחנו יחד למנוע הדבקה בתוך הקהילה – בואו נמשיך ככה!

הנחיות לקורונה