תכירו את מישו!


תכירו את מישו!

הוא גיבור, והוא מתנהג ממש כמו שצריך!

אנחנו מצויים בתוך שגרת הקורונה, כאשר התחלואה עולה ולצערנו לא כולם מקפידים על ההנחיות.

בנוסף, נוצר מצב מסוכן שבו אנשים מתביישים לדווח על בידוד או על חולי, ומוטלת על כולנו האחריות לייצר שיח אחר.

בקורונה, כולנו מישו!

נקפיד על ההנחיות בתוך המועצה ומחוצה לה, ויחד נשמור על גלבוע בריא וחזק

תכירו את מישו