בראש סדרי העדיפויות- מסגרות חינוכיות לילדי הגלבוע!

ילדי הגלבוע חוזרים למסגרות חינוכיות: מרכזי למידה ביישובים לכיתות ה'-יב; בניגוד למתווה הארצי, תלמידי א'-ד' ייהנו מלימוד פרונטלי למשך כל השבוע.


ההקלות בסגר השני, והחזרה של תלמידי כיתות א'- ד' ללימוד פרונטלי, חשפה את הכוח הטמון בידיה של הרשות המקומית להשפיע, לשפר ולהתאים את ההנחיות לטובת התושבים. מדובר על שימוש נכון יותר במשאבים ובעיקר על סדר העדיפויות של הרשות וראש הרשות שלה.

במוא"ז הגלבוע סדרי העדיפויות ברורים ובאופן טבעי התמקדה פעילות המועצה בחודש האחרון, לשיפור המצב הריגשי של הילדים ובני הנוער, לנוכח התקופה הנוכחית. כך, ציינו השבוע בגלבוע שני היבטים משמעותיים בנושא, כאשר לאחר דיונים מעמיקים בהנחיית ראש המועצה, ובשיתוף גורמי המקצוע במועצה ובישובים, גובש מתווה לתכנית פעילות רגשית-חינוכית בישובים עצמם. לצד זה התקיימה גם חזרה בטוחה של 2565 תלמידי כיתות א'-ד' ללימודים פרונטליים בבתיה"ס היסודיים בגלבוע.

 

"מה שמנחה אותנו הוא הרצון להעניק מסגרות לילדים". אומר עובד נור, ראש המועצה. "מקומות בהם יוכלו הילדים ובני הנוער להיפגש, תוך מינוף יתרון המרחב הכפרי בפעילות בקבוצה יישובית מצומצמת. המסגרות תאפשרנה מענה לצרכים הרגשיים וחברתיים, לצד העשרה, העצמה ותגבור פדגוגי, החיוניים במציאות של למידה מרחוק לאורך זמן. כל הפעילות נעשית בתיאום עם בתי הספר ונציגי היישובים, ובסיוע צוותי החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, ואנו נמשיך להעניק מענה בכל צורך נוסף שיעלה, תוך כדי בניית הפעילות ובעת הביצוע" אומר נור.

בהמשך לדברי ראש המועצה, ומתוך רצון לייצר מענה הוליסטי לילדים, נרתמו מנהלי בתיה"ס והנהגות הישובים, לאיתור כל חלל מבנה תקני אפשרי, הכולל ציוד נדרש למפגשים, לטובת הפעילות שתתקיים ברוח ההנחיות. המועצה מרכזת ומנחה בהתאמת התכנים, בתיאום עם בתי הספר, בסיוע עם השירות הפסיכולוגי, בהעברת חומרי הפעלה והעשרה וכדומה. מכוון שיש שוני בין הישובים, ולכל בית ספר יש את המאפיינים שלו, הרי שכל מתווה נבנה בין בית הספר לבין הישוב המזין אותו, אך הרציונל המנחה ישמר בקפדנות עבור כל ילדי הגלבוע.

בד בבד עם הקמת המסגרות בישובים, נערכו בגלבוע גם בגיבוש מתווה רחב יותר (מהמתווה הארצי) של לימוד פרונטלי בבתיה"ס, שיאפשר למידה רציפה לכל תלמידות ותלמידי כיתות א'-ד'. המתווה נבנה בשיתוף עם מחוז צפון של משרד החינוך, ויכלול למידה ללא פיצול, 5 ימים בשבוע (לפחות 25 שעות שבועיות). ליום הלימודים הראשון (א'), התייצבו כ-95% מכלל התלמידים, והם ימשיכו ללמוד, ע"פ הנחיות משרדי החינוך והבריאות, תוך ניטור נתוני התחלואה. לצורך עמידה במתווה הנדרש תוגברו מערכי ההסעות וצוותי ההוראה בבתי הספר שבגלבוע.

עובד נור: "אנחנו מבינים שתקופה זאת משפיעה על המצב הרגשי והחברתי של הילדים, ולכן אנו פועלים ללא הפסקה ליצירת סביבה מכבדת ובטוחה, עם בבתי הספר ועם בישובים, ובכך להעניק לילדנו תחושת מוגנות שתסייע להתפתחותם הרגשית, ולרכישת מיומנויות פדגוגיות וערכים. דווקא בתקופה זו- הדאגה לחינוך ילדנו, היא ההשקעה הבטוחה ביותר בעתידנו". אומר ראש המועצה.