בהשקעה של כ-1.8 מיליון שקל החלו העבודות למועדון קהילתי חדש בכפר נאעורה

במלוא התנופה! החלו העבודות למועדון קהילתי בכפר נאעורה


רגע מרגש ודרך מצוינת לציין את תנופת הבניה והפיתוח בגלבוע, נרשם השבוע בכפר נאעורה, בעקבות תחילת העבודות להקמת מועדון נוער קהילתי חדש. פרויקט זה נוצר כחלק מהפעילות בתחום הבינוי והתשתיות שמבצעת המועצה בישובים, אשר נעשים בתשומת לב לקידום פעילויות קהילתיות, ומסגרות חינוכיות עבור הילדים והנוער, וכחלק מתשומת הלב והקשב למאוויים בקהילות השונות.

"הפיתוח בתוך הישובים, נעשה ביחד ובשיתוף פעולה עם כל הגורמים". אומר עובד נור, ראש המועצה. "המועדון החדש יעמוד לטובת הפעילות של החינוך הבלתי-פורמלי בנאעורה, ויוסיף מרחבי פעילות לחוגים, אך לא רק, כאשר הוא יעמוד לטובת הקהילה לצורך פעילויות תרבות והעשרה עבור כל תושבי נאעורה. זהו עוד ביטוי מעשי למדיניות הפיתוח של המועצה, וזה מצליח, פרויקט אחר פרויקט!"

בהשקעה כוללת של כ-1.8 מיליון ש', יבוצעו במקום עבודות מרובות שיכללו הקמת מבנה חדש בגודל של 270 מ"ר, ובו חלל גדול להתכנסות, ועוד חדרים להנהלת הישוב, חניה, שירותים, ומרחב מוגן. העבודות צפויות להימשך עד הרבעון השלישי של שנת 2021, וסיומם כאמור, ישקפו תוספת משמעותית של מרחב פעילות לחוגים, הרצאות ופעילויות תרבות והעשרה לרווחת התושבים.תחילת בניית מועדון הנוער בנעאורה

ההשקעה הכספית בהקמת המגרשים לא הגיעה בדרך "סטנדרטית", אלא הושגה בזכות התעקשותה של המועצה לכלול את ערבי הגלבוע, בהחלטה 922 של הממשלה, המשקפת השקעה במגזר הערבי, וביחד עם משרד השיכון, והשקעה של המועצה, הועמד התקציב הראוי לפרויקט. במוא"ז הגלבוע מדגישים כיצד גם בפרויקט זה, כמו כל מיזם תשתית חדש בגלבוע, בא לידי ביטוי תהליך מרגש של שיתוף פעולה מוצלח עם הנהגת הישוב, שנרתמה במלוא המרץ, לביצוע מוצלח של הפרויקט