הקבוצה של הקהילה | דרך ברורה, רצופה בעקרונות ערכיים | שפה כמחברת בין תרבויות וכמסייעת לפיתוח התעסוקה | להתנקות ולהצטחצח לחגים | לשנה טובה ומבורכת!

15 בפטמבר 2022: משתפים במקצת בשבוע שהיה בגלבוע


מהנעשה בגלבוע 22 בספטמבר 2022