על גגות הגלבוע: כאן משפצים


תנופת הפיתוח בגלבוע, בצל משבר הקורונה, משקפת גם אמירה ערכית חשובה, כשביוזמת המועצה מתבצעים שלל עבודות שדרוג ושיפוץ מוסדות החינוך בגלבוע. "אנו לא עוצרים לרגע", אומר עובד נור ראש המועצה. "ההשקעה והפיתוח של המועצה נעשית מתוך אמונה וידיעה שעבודה למען העתיד מייצרת תקווה. וכך, לצד ניהול שיגרת קורונה ופיתוח פתרונות יצירתיים בחינוך, בבריאות ובקהילה להתמודדות עם המשבר, אנו מקדמים את תכניות הפיתוח השונות במועצה".

נאמנים לחזון החינוך בגלבוע, ניצלו אנשי ההנדסה והתחזוקה במועצה, את ימי הסגר האחרון (השלישי במספר), שהיו בחלקם ללא גשם, להשלמת פרויקט שיקום מערכות ואיטום הגגות במוסדות החינוך. תוך זמן קצר יחסית, בוצעו עבודות יסודיות על גגות בתיה"ס היסודיים: יד-לחמישה, עמק-חרוד, טמרה ושלהבות חב"ד, כאשר הבאים בתור הם בתיה"ס 'עמק-יפה' והיסודי בישוב טייבה.

בסה"כ ישוקמו וישודרגו השנה כ-3800 מ"ר, של גגות מבני בתי-הספר בגלבוע, בהשקעה הנאמדת בכ- 400 אלף ש'. העבודות מתבצעות באמצעות קבלני מסגרת, תחת פיקוחה של מחלקת ההנדסה במועצה, והחברה הכלכלית.

"המטרה היא להוביל את תלמידות ותלמידי הגלבוע להישגים ולהצלחה, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית". אומר עובד נור. "לכן הדגש הוא לא רק על תכני מערכת החינוך, אלא על יצירת סביבת לימודים בטוחה, והנגשה ופיתוח המרחבים הפתוחים במוסדות, והתאמתם לעידן טכנולוגי מתקדם". אומר ראש המועצה.