אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה

מניעת אלימות בכפרי הגלבוע


ישיבת מליאת המועצה השבוע נפתחה בהנחיית ראש המועצה, בדיון במצב האלימות בחברה הערבית, ובכפרי הגלבוע בפרט. לאחר הצגת הנתונים המדאיגים, עלו בדיון מספר צעדים מניעתיים, לצד המשך העשייה המשמעותית בזירה החינוכית, ולקיחת אחריות אישית וקהילתית.

ראש מוא"ז הגלבוע, עובד נור, עמד בדבריו החריפים כנגד כל מעשי אלימות: "העובדה שאלימות מוצאת מקום בגלבוע, מופת לסובלנות וכיבוד הזולת, היא ביטוי למגמה מטרידה, פושה ופושעת בחברה הישראלית, ובחברה הערבית בפרט. אנו מחויבים לשינוי המגמה, ולהנחיל את הערכים שכה חשובים לנו בגלבוע- חינוך לסובלנות, שלום-בית, ולקיחת אחריות אישית וקהילתית, כמתחייב בעת הזו".

המהלך המשמעותי האופרטיבי עליו הוחלט במליאה, הוא הגברת תהליכי גיוס מתנדבים לסיירת "מתמיד", שתרחיב את פעילותה בכפרי הגלבוע. חברי המליאה, נציגי הכפרים וסגן ראש המועצה, תייסיר קאסם, יובילו את הפעילות, כשהיעד מצביע על הקמת 2 נקודות חדשות (הכוללות ניידת בכל נקודה), בכפרי הגלבוע.

בדיון שהתפתח במליאה הודגש שהמהלכים שנוקטת המועצה, אינם מסירים את הדרישה מרשויות האכיפה, ובראשם ממשטרת ישראל, להגביר נוכחות למניעה, ולהגיב במהירות וביעילות כנגד כל מעשה אלימות שמתפתח ביישובי הגלבוע.