מובילים את החינוך בגלבוע, ומשלבים את המיקודים האסטרטגים של המועצה

מובילים את החינוך בגלבוע


האמירה הארגונית בגלבוע לפיו "החינוך הוא התשובה לכל השאלות", והרצון להעמיק את ביסוס השותפות בחינוך, הובילה לסבב פגישות שהתקיים בחודש האחרון, עם כל הנהלות מוסדות החינוך בגלבוע, בשיתוף מפקחות משרד החינוך, במסגרת גיבוש תכניות העבודה מקושרת התקציב.

התכניות כוללות את מימוש הדרישות וההדגשים הפדגוגים לשיפור הישגיים לימודיים, ושילוב המיקודים האסטרטגים של המועצה, כגון הזהות 'הגלבועית' 'והבית-ספרית' בכל בתיה"ס, יצירת רצף חינוכי, בסיס בתי הספר כמרכזיים קהילתיים ועוד.

עובד נור, ראש המועצה: "יש לנו חזון חינוכי נפלא, וממנו נגזרים עקרונות מנחים שחשוב לנו להנחיל לאנשי המקצוע, וכך למקד את בתי הספר לכיווני עשייה רלוונטיים לגלבוע. זו ראייה אסטרטגית ומשותפת עם הנהלות בתי הספר, וביחד, כמנהיגות חינוכית, נוביל את החינוך בגלבוע לפסגות הראויות".

מדובר במיסוד מסורת חשובה בגלבוע שמהווה עוד שיקוף להליך פיתוח המצוינות הארגונית במועצה, והטמעת תהליכים מבניים, באופן שישרת את מדיניות הפנים והחוץ. בחודש האחרון הגיעו 17 הנהלות בתי הספר בגלבוע, והציגו בפני הנהלת מוא"ז הגלבוע, סקירת פעילות כללית, ציון משימות מרכזיות והצבת לוחות זמנים בהתאמה. עובד נור: "ההדגשים שלנו עוסקים בפיתוח הייחודיות של כל בית-ספר, ובמקביל הטמעת 'הזהות הגלבועית' למען עיצוב ההווה והעתיד בגלבוע. ישנם אלמנטים רבים המייחדים את קהילת הגלבוע, ובהתאמה מספר נושאים שלנו חשוב למקד את האמירה החינוכית, בתוך פעילות בתי-הספר", אומר ראש המועצה.

התכניות שהוצגו בפני ראש המועצה עוסקות בין השאר ביישום פדגוגיה חדשנית, מצוינות ויזמות לצד ערכי מסוגלות ומוגנות, שילוב טכנולוגיה בהוראה ועוד, ביחד עם הפיכת בתיה"ס בגלבוע כעוגן קהילתי (לכל מגוון הקהילות), כך שישרתו את החינוך הפורמלי (בשעות היום), ואת הקהילה הקרובה בשעות אחה"צ