מגן וביטחון במגן-שאול

מענים טכנולוגיים ופיזיים בהיבטי אבטחה והגנה בגלבוע


נמשך שדרוג מרכיבי הביטחון ביישובי הגלבוע, כביטוי לתכנון מקדים, ומענים טכנולוגיים ופיזיים בהיבטי אבטחה והגנה. המועצה מעדכנת השבוע כי לצד הסדרת הצח"י ופעילות הרבשצ"ים, ולאחר גיוס תקציב של כמיליון ש"ח ממשרדי הביטחון והשיכון, הסתיימו העבודות לשדרוג האמצעים המקיפים את מושב מגן- שאול. "בכל הקשור לאבטחה והגנת הישובים, אנו בוחרים בגישה אחראית, של התארגנות מיטבית מקדימה". אומר עובד נור, ראש המועצה. "ליזום כמה שיותר בעת שגרה, עשייה המשקפת מצוין את ערכי הערבות ההדדית ועזרה לזולת, הניצבים בבסיס ההתנהלות הארגונית של המועצה". אומר נור.

שדרוג מרכיבי הביטחון במגן שאול כללו הקמת 43 עמודי תאורת לד חדשים, יחד עם הצבת 843 מטר של גדר בטחון חדשה. בנוסף, ובמקביל לגדר החדשה, נסללה דרך ביטחון חדשה באורך של כק"מ, מרביתה כאספלט. מושב מגן-שאול, מצוי בתנופת צמיחה, ובשנה הקרובה תוקם בישוב שכונת הרחבה חדשה של 36 יח"'ד, בהן יתגוררו מאות תושבים חדשים, דבר שהצריך להרחיק את תווי הכביש ההיקפי המקורי כך שיקיף ויאבטח גם את השכונה החדשה.

הפעילות במגן שאול, היא עוד נגזרת של תכניות העבודה השנתיות והפעילות של מחלקת הביטחון, בראשותו של גיא איצ'קוביץ (קב"ט המועצה), לביסוס יכולות תפקודיות של הישובים.

עובד נור, ראש המועצה: "המרחב הכפרי הוא בעל מאפיינים ייחודים, וצרכים ביטחוניים ייחודים לא פחות. מכאן, ששילוב הזרועות עם כל השותפים לפעילות המועצה במרחב, עוזר לנו מאוד בהגנה ובסיכול איומים על היישובים ושטחי המועצה, הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה פלילית".