נפרדים מחיים אוחיון


המומים וכואבים קיבלנו את ההודעה על מותו בטרם עת של חיים אוחיון ז"ל. זו אבידה גדולה לספורט הישראלי ולכדורסל בגלבוע בפרט. חיים אוחיון היה איש של חזון ומעשים, בהם שזורים ערכים והגשמה. נוקיר את מעשיו, וערכיו, את הצבתו את הפריפריה במרכז, ואת גישתו החמה, הצנועה והחברית. נזכור את המסירות, התרומה וההובלה כדוגמה אישית לכולנו. מצאנו בחיים חבר אמת

ושותף מלא לעשייה רחבה בגלבוע, ובהפועל גלבוע/גליל בפרט.

יהי זכרו ברוך.